Raylı Sistemler Sinyalizasyon ve Telekommünikasyon

DeTIM sinyalizasyon ve telekommünikasyon uzmanları system entegrasyonu, sistem mühendisliği ve bağımsız emniyet ve güvenlik değerlendirmesi konusunda standartlara uygunluk değerlendirmelerini başarılı şekilde yürütmektedir.

İŞLETME PERFORMANSININ GARANTİ ALTINA ALINMASI

Sistemin dizayn fazından işletmeye verilmesine ve performans gözetimi dahil tüm süreçlerin sistem mühendisliği, bağımsız denetimi ve TSI sertifikasyonları ile emniyetli entegrasyonunu uzmanlarımız yakından takip etmektedir.

Yurtdışından ve Türkiye’den edindiğimiz tecrübelerimiz projede fark yaratmaktadır.

SINYALIZASYON, Elektromekanik ve TELEKOMMÜNİKASYON alt sistemleri

Hizmetlerimiz CBTC’den ERTMS’ye (Avrupa Demiryolu Tren İzleme Sistemi) kadar farklı sistemlerinin tüm seviyelerini tren (onboard ve altyapı balizleri) ile altyapı arasındaki emniyetli haberleşmeyi (GSM-R) ve izlemeyi sağlayacak şekilde kapsamaktadır.

Bu kapsamda yürüttüğümüz RAM-S analizleri tamamen EN 50126 ve EN 50128 kapsamında sürücüsüz metro sistemlerini (UTO) de içerecek şekilde hem hafif raylı sistem hem de konvansiyonel demiryolu hatlarında uygulanmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Tüm raylı sistem projelerinin temelinde bakım yapılabilirlik ile emniyet yatmaktadır. Projelerde Reliability (Güvenilirlik), Availability (Elde Edilebilirlik), Maintainability (Bakım Yapılabilirlik) ve Safety (Emniyet) (RAMS) uygulamaları ve emniyet dokümanlarının takibiyle işletme performansını artırırken risklerin minimize edilmesini sağlamaktadır.

 • Sistem Mühendisliği
 • EN 50126, EN 50128 ve EN 50129 kapsamında RAM-S standartları
 • Sistem Emniyeti & Güvencesi
 • Yeterlilik Programı
 • Ara yüz yönetimi
 • Sistem Tanımı ve Risk Yönetimi
 • EMC / EMI standartları
 • Sistem entegrasyonu
 • Sinyalizasyon ve Enerji, Telekomünikasyon alt sistemlerinin uygunluk değerlendirmeleri ve belgelendirmeleri
 • Kritik emniyet fonksiyonlarının belirlenmesi
 • Tasarım ve Değişiklik yönetimi
 • Ekipman ve ürünlerin değerlendirmesi
 • Testlere refakat edilmesi
 • Proje yönetimi
 • Alt sistemlerin işletmeye verilmesinde doğrulama ve bağımsız değerlendirme yapılması
 • İşletme ve bakım gözetimi
 • Deneme ve demo sürüşlerine refakat ve gözetim

Referanslarımız için lütfen iletişime geçiniz!